Yêu cầu xây dựng nhôm Veneer trần là gì?

- Sep 11, 2017 -

Đầu tiên: đàn hồi dòng - theo mức sàn và thiết kế các tiêu chuẩn cao, dọc theo các bức tường xung quanh thành phố trần chiều cao của trần nhà, và dọc theo độ cao của dây trần, tường với một keel tiểu tập tin vị trí dòng.

Thứ hai: cài đặt boom chính - trong vở một độ cao tốt của dây trần và keel vị trí dòng, để xác định sự kết thúc thấp hơn của sự bùng nổ bùng nổ, và cài đặt các thanh treo. Khoảng cách của nó nên giữa 900-1200mm, cũng đòi hỏi phải treo điểm để được phân bố đồng đều.

Thứ ba: tiến trình cài đặt chính nó - các khoảng cách nên giữa 900-1200mm, keel chính với lườn tàu phù hợp treo miếng và treo để cài đặt, và cài đặt lườn tàu thứ hai dựa trên nhôm được lựa chọn gỗ dán các mô hình cụ thể và các hướng dẫn thực hiện, cũng như cài đặt lớp bề mặt và khóa cho dù các sản phẩm phải được dựa trên các mô hình được lựa chọn và hướng dẫn thực hiện.