Hệ thống treo trần hiện đại

- Sep 10, 2018 -


Hiện đại Avenue là Modern Avenue Group mới thành lập một nền tảng xã hội thời trang thương hiệu thời thượng, để bán lẻ một sở hữu, seir cũng dành để cung cấp công nghệ và thời trang, sự tiện lợi của dịch vụ trực tuyến, phù hợp với kinh nghiệm chất lượng thông minh và thời trang, cho người Trung Quốc thời trang vào các yếu tố giải trí, xã hội, nghệ thuật, di động mới, thực hiện từng mặt hàng, từng dịch vụ phù hợp với tính thẩm mỹ đời sống thời trang đương đại.

modern-avenue-aluminum-ceiling-tiles-system.jpgmodern-avenue-triangle-suspended-ceiling.jpg