Trung tâm tài chính quốc tế Hệ thống trần nhôm cao cấp quốc tế

- Aug 21, 2018 -Địa điểm dự án: An Huy, Trung Quốc

Tên dự án: Trung tâm tài chính quốc tế

Khu vực dự án: 1300 sq.

Phần ứng dụng: trần

Sản phẩm ứng dụng: trần nhôm đục lỗ, bảng tổ ong nhôm

Nhà cung cấp sản phẩm: Guangdong Bahe Building Materials Co., Ltd.


aluminum-honeycomb-ceiling-system.jpg


perforated-plate-aluminum-cladding-ceiling-system.jpg