Foshan nghệ thuật làng đục hệ thống tấm ốp

- Sep 14, 2018 -

Foshan-Art-Village-Aluminum-Cladding-System-1.jpg


Foshan Art Village là hiện đại digital kiến trúc magnum opus. Nói về sự kết hợp của thiết kế và kỹ thuật số, có một số khái niệm suy ra: gia công CNC, CNC xây dựng và xây dựng kỹ thuật số.


Trong thuật ngữ đơn giản, CNC gia công và chế tạo máy CNC có thể coi là việc sử dụng của máy CNC thiết bị chế biến vật liệu. Và kỹ thuật số constructionis một thuật ngữ khá học, kết hợp các khái niệm về "kỹ thuật số" và "xây dựng". Kiến trúc sư và các học giả đang cố gắng để xác định lại các thuật ngữ từ vựng kiến trúc ban đầu khi nó được giới thiệu rộng rãi cho việc sử dụng học tập. Dựa trên khái niệm kiến trúc và thực hành của NC thiết bị, kỹ thuật số xây dựng isrelated với CNC gia công CNC xây dựng. Đã có một số dự án thành công bằng phương tiện của các khái niệm về constructionin kỹ thuật số studio của chúng tôi. Đưa dự án này là một ví dụ, fabulousskin của nó được thiết kế trong điều khoản của các ý tưởng của kỹ thuật số xây dựng ý tưởng.