Làm thế nào để xác định những ưu và nhược điểm của khóa?

- Sep 11, 2017 -

A: look: bề mặt kém khóa trông gồ ghề, và sẽ có hạt. Hội đồng quản trị chất lượng có vẻ rất phẳng và bảng điều khiển là nhẹ nhàng hơn.

B, mùi: là nhẹ hơn với một mảng nhẹ của góc, 30 giây sẽ được charred và mùi nhựa cháy scorch lăn chống dầu vết bẩn ngay cả khi đốt tóc màu vàng sẽ không có mùi khó chịu.

C, liên lạc: nhiệt độ của tấm nhựa là nhiệt độ của nhựa, vì vậy nó là tương đối cao, để ấm một chút, cuộn nhiệt độ của Hội đồng quản trị là nhiệt độ kim loại, để nguội một chút.

D, nghe: tay bao gồm góc của bảng, nhẹ nhàng gõ trên bảng điều khiển trung tâm, Ban phim âm thanh nhàm chán một chút, lăn những âm thanh của Hội đồng quản trị rõ nét.